Έργα Πληροφορικής κατά Παραγγελία

Έργα Πληροφορικής κατά Παραγγελία

Custom λογισμικό από τη Runnable.

Έχετε ιδέες για custom λογισμικό;


Μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας.

Λογισμικό αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες

Λογισμικό αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες

Στη Runnable κατανοούμε ότι οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων διαρκώς μεταβάλλονται και γίνονται όλο και πιο περίπλοκες με συνέπεια οι απαιτήσεις από το λογισμικό να αυξάνονται και συχνά να μην καλύπτονται από τις τυποποιημένες εφαρμογές πληροφορικής που διατίθενται στην αγορά.


Το λογισμικό κατά παραγγελία αποτελεί σε αυτές τις περιπτώσεις τη μοναδική λύση ώστε μια επιχείρηση να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της με ένα λογισμικό που θα είναι κατασκευασμένο και προσαρμοσμένο αποκλειστικά σε αυτή ενώ θα μπορεί να παραμετροποιείται αναλόγως.

Η Runnable διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή λογισμικού κατά παραγγελία καθώς έχει δημιουργήσει εφαρμογές πληροφορικής για πολλούς και διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων και οργανισμών πάντα με επιτυχία.

Πλεονεκτήματα Έργων Πληροφορικής κατά Παραγγελία

Πλεονεκτήματα Έργων Πληροφορικής κατά Παραγγελία

  • Απόλυτη Προσαρμογή
  • Η υλοποίηση ενός έργου Πλήροφορικής κατά παραγγελία βασίζεται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές ανάγκες που έχουν καταγραφεί και περιγραφεί πλήρως. Επομένως η λειτουργικότητα που παραδίδεται έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά χωρίς να απαιτείται προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών.

  • Αποτελεσματικότητα
  • Οι λύσεις λογισμικού κατά παραγγελία είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές στη χρήση τους, καθώς περιλαμβάνουν μόνο τις λειτουργικότητες που οι οργανισμοί χρειάζονται. Τα έτοιμα πακέτα λογισμικού, έχοντας ως σκοπό να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλων εύρος αναγκών για διαφορετικές δραστηριότητες, διατηρούν λειτουργίες που ενώ κάποιοι οργανισμοί δε χρειάζονται, μειώνουν επιπλέον την ευχρηστία της εφαρμογής και καθυστερούν τη ροή των καθημερινών εργασιών.

  • Έλεγχος των εκδόσεων
  • Τα έτοιμα πακέτα λογισμικού προχωρούν σε αλλαγές και βελτιώσεις με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή νέων διαδικασιών και επιχειρησιακών κανόνων σε έναν οργανισμό. Η άμεση εκτέλεση μικρών πρόσθετων υλοποιήσεων ή μικρής έκτασης αλλαγών στο software μπορεί να αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση.

  • Δυνατότητα Επέκτασης
  • Όσο η επιχείρηση μεγαλώνει το software πρέπει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει μαζί με την επιχείρηση. Αν ένα σύστημα είναι σωστά δομημένο αρχιτεκτονικά, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη δυνατότητα επέκτασής του.

Μεθοδολογία ανάπτυξης custom λογισμικού

Μεθοδολογία ανάπτυξης custom λογισμικού

Λογισμικό κατά παραγγελία από τη Runnable.

Ανάλυση Απαιτήσεων. Eρχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να καταγράψουμε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του λογισμικού. Σε αυτό βοηθάει η συχνή επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής σας ώστε να γνωρίσουμε καλά τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής και τον τρόπο εργασία σας.

Σχεδιασμός. Καθορίζουμε την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του λογισμικού όπως για παράδειγμα τη δομή των δεδομένων (βάση δεδομένων) και την εμφάνιση του λογισμικού (User Interface) και τα συζητάμε μαζί σας ώστε να διασφαλίσουμε ότι είστε σύμφωνοι με το σχεδιασμό του λογισμικού.

Υλοποίηση. Αναπτύσσουμε το λογισμικό σε στάδια και με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (beta) σας παρουσιάζουμε την εξελικτική πορεία του λογισμικού ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημάνετε βελτιώσεις.

Εγκατάσταση - Συντήρηση. Γίνεται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρησή σας και το λογισμικό εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα δουλεύουν όπως ακριβώς επιθυμείτε.

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις λύσεις κατασκευής έργων Πληροφορικής κατά παραγγελία που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε τις ιδέες και τους προβληματισμούς σας.